MEDLEMSAVGIFT

 

Församlingens årsmöte som ägde rum den 21 maj 2017 beslöt att höja medlemsavgiften från 1200kr/år till 2000 kr/år fr o m 2018.

Beslutet grundades på församlingens ständiga ekonomiska underskott

(i år nära 200 000 kr)

Kyrkorådet understryker dock att Församlingsmedlemmar med begränsade inkomster

(t ex pensionärer, studerande, arbetslösa) kan betala årsavgiften efter egen förmåga.

plusgiro 15 77 95-6

SWISH: 1232918399

 

 

stickcafé

 

 

 

Alla är välkomna på vårt stick-kafé!

Lördag den 17e oktober, kl 11:30 i skollokalen
på Birger Jarlsgatan 98.

 

Kristi Förklarings ortodoxa församling

I RYSK TRADITION - STOCKHOLM