MEDDELANDE

från Stiftet

 

Vi meddelar härmed

att Ärkestiftet för Ryska Ortodoxa Kyrkorna i Västeuropa,

Ekumeniska Patriarkatets Exarkat,

befinner sig i fullkomlig eukaristisk gemenskap med alla Ortodoxa kyrkor.

Ekumeniska stiftet i Konstantinopel för sin del har inte avbrutit relationen

 med Moskvapatriarkatet

och fortsätter som vanligt åminna den i Kyrkans Diptyk.

Detta innebär att alla ortodoxa kristna kan delta

 i Sakramenten och liturgiska livet i alla våra församlingar.

meddelanden ‣ medlemsavgift ‣

Kristi Förklarings ortodoxa församling grundades år 1617.

 

Församlingen ingår i det Ryska Ortodoxa Ärkestiftet i Västeuropa, vars administrativa centrum,

Ärkebiskop, Stiftsstyrelse och Teologiska institut Saint - Serge finns i Paris.

 

Sedan år 1931 är stiftet upptageti det Ekumeniska Patriarkatet i Konstantinopel.

Ryska Ortodoxa Kyrkan - Kristi Förklarings ortodoxa församling

 är ett i Sverige registrerat trossamfund.

 

Nuvarande Kristi Förklarings ortodoxa kyrka invigdes år 1907 och är förklarad för byggnadsminne.

HITTA HIT

Kristi Förklarings ortodoxa kyrka

Konstantinopel Patriarkatet

 

Birger Jarlsgatan 98
114 22 Stockholm

SVERIGE

LÄNKAR

Ryska Ortodoxa Ärkestiftet i Västeuropa

(på franska)

Teologiskainstitut Saint - Serge

(på franska)

BIBELN

(online)

Kristi Förklarings ortodoxa församling

KONSTANTINOPEL - PATRIARKATET