Kristi Förklarings ortodoxa församling

I RYSK TRADITION - STOCKHOLM

 • januari

  Januari

   

  1 Söndag

  Förfädernas Söndag

  Ton 4

  Gudomlig Liturgi    10.00

  Ap. Hebr. 11:9-10, 17-23, 32-40

  Ev. Matt. 1:1-25

  Nyårsbön

   

   

  6 Fredag

  Kristi Födelsens förfest

  Kungliga tidebönerna     9.00

   

  1 Timmen:

  Mika 5:1-3,

  Ap. Hebr. 1:1-12,

  Ev. Matt. 1:18-25;

   

  3 Timmen:

  Baruk 3:36-4:4,

  Ap. Gal. 3:23-29,

  Ev. Luk. 2:1-20;

   

  6 Timmen:

  Jesaja 7:10-16, 8:1-4 och 9-10,

  Ap. Hebr.  1:10-2:3,

  Ev. Matt. 2:1-12;

   

  9 Timmen:

  Jesaja 9:5-6,

  Ap. Hebr. 2:11-18,

  Ev. Matt. 2:13-23

   

  Kvällsgudstjänst och

  Basileosliturgi     11.00

  Kvällsgudstjänsten:

  1. 1 Mos. 1:1-13;

  2. 4 Mos. 24: 2-9, 17-18;

  3. Mika 4:6-7; 5:2-4;

  4. Jesaja 11:1-10;

  5. Baruk 3:36-38, 4:1-4;

  6. Daniel 2:31-36, 44-45;

  7. Jesaja 9:6-7;

  8. Jesaja 7:10-16, 8:1-4, 8-10;

   

  Liturgin:

  Ap. Hebr. 1:1-12;

  Ev. Luk. 2:1-20

   

  6 Fredag

  Stora sena aftongudstjänsten med litia och   morgongudstjänst    17.30

  Ev. Matt. 1:18-25

   

   

  7 Lördag

  KRISTI FÖDELSE

  Gudomlig liturgi    10.00

  Ap. Gal. 4:4-7

  Ev. Matt. 2:1-12

   

   

  8 Söndag 

  Inställd

   

   

  15 Söndag

  Söndagen före Kristi dop

  Ton 6

  Gudomlig Liturgi    10.00

  Ap. 2 Tim. 4:5-8

  Ev. Mark. 1:1-8

   

   

  18 Onsdag

  Aftonen före Kristi dop

  De kungliga tidebönerna     9.00

   

  1:a timmen:

  2. Mos. 35:1-10 ;

  Apg. 13:25-32 ;

  Маtt. 3:1-6

   

  3:e timmen:

  2. Mos. 1:16-20;

  Apg. 19:1-8;

  Mark.1:1-8

   

  6:e timmen

  2. Mos. 12:3-6;

  Rom. 6:3-11 ;

  Маrk. 1:9-11

   

  9:e timmen:

  2. Mos. 49:8-15;

  Tit. 2:11-14 och 3:4-7;

  Luk. 3:1-18

   

  Vigilia och Basileosliturgi    11.00

  Kvällsgtj:

  1. 1 Mos. 1:1-13 ;

  2. 2 Mos. 14:15-18, 21-23, 27-29 ;

  3. 2 Mos. 15:22-27, 16:1;

  4. Josua 3:7-8, 15-17;

  5. 2 Kon. 2:6-14;

  6. 2. Kon 5:9-14;

  7. 2 Mos. 1:16-20;

  8. 1 Mos. 32:1-10;

  9. 2Mos. 2:5-10;

  10. Dom. 6:36-40;

  11. 1 Kon. 18:30-39;

  12. 2 Kon.2:19-22;

  13. 2 Mos. 49:8-15 Ev. Luk. 3:1-18

  Efter aftongudstjänsten – Stora vattenvigningen

   

  Stora kompletorium med litia och morgongudstjänst     17.30

  Ev. Mark. 1:9-11

   

   

  19 Torsdag

  THEOFANI - KRISTI DOP

  Gudomlig liturgi (Chrysostomosliturgi)    10.00

  Ap. Tit.2:11-14, 3:4-7,

  Ev. Matt. 3:13-17.

  Efter ambonbönen – Stora vattenvigningen

   

   

  22 Söndag

  Söndagen efter Theofanin

  Ton 7

  Gudomlig liturgi på svenska    10.00

  Ap. Efes. 4:7-13

  Ev. Matt. 4:12-17

   

   

  28 Lördag

  Vigilia,  17.30

  Ev. 11:e, Joh. 21:15-25

   

   

  29 Söndag

  Söndag 33:e efter Pingst

  Ton 8

  Gudomlig Liturgi     10.00

  Ap. 1Tim. 4:9-15

  Ev. Luk. 19:1-10 (о Закхее)

  Efter liturgin – panihida för HH biskop Stefan (Timchenko), vår församlings kyrkoherde 1936-1979 (+ 29 jan. 1979)

 • februari

  Februari

   

   

  4 Lördag

  Vigilia....................17.30

  Ev. 1, Matt. 28:16-20

   

   

  5 Söndag

  Publikanen och fariseens sändag

  Ton 1

  Gudomlig Liturgi.................10.00

  Ap. 2 Tim. 3:10-15

  Ev. Luk.18:10-14

  (Ej fastedagar denna vecka)

   

   

  11 Lördag

  Vigilia.........................17.30

  Ev. 2, Mark. 16:1-8

   

   

   

  12 Söndag

  Förlorade sonens söndag

  Ton 2

  Gudomlig Liturgi..................10.00

  Ap. 1 Kor. 6:12-20

  Ev. Luk. 15:11-32

   

   

   

  14 Tisdag

  Förfest av Kristi införande i Templet

  Vigilia med litia....................17.30

  Kvällsgtj:

  1. 2 Mos. 12:51-13:3, 11-12, 14-16; 22:29; 3 Mos 12:2-4, 6-8; 4  Mos. 8:14-18 ;

  2. 2  Mos. 6:1-12 ; 3. 2 Mos. 19:1-5, 12, 16, 19-21 Еv. Luk. 2:25-32

   

   

   

  15 Onsdag

  KRISTI INFÖRANDE I TEMPLET

  Gudomlig liturgi.................10.00

  Ap. Hebr. 7:7-17.

  Ev. Luk. 2:22-40

   

   

   

  18 Lördag 

  Minnesdag för de avsomnade

  Gudomlig liturgi............10.00

  Ap. 1Thess. 4:13-17

  Ev. Joh. 5:24-30

  Efter ambonbönen – allmän panichida

   

   

  19 Söndag

  Den yttersta domen (“Köttsöndagen”)

  Ton 3

  Basileos den Stores, Gregorios Teologens och Johannes Chrysostomos synax Gudomlig liturgi på svenska..........10.00

  Ap. 1 Kor. 8:8-9:2

  Ev. Matt. 25:31-46

  Denna dag äter de troende kött för sista gången före Stora Fastan

   

   

   

  26 Söndag

  Förlåtelsens  söndag – åminnelse av Adams fall  (“Ostsöndagen”)

  Ton 4

  Gudomlig liturgi..................10.00

  Ap. Rom. 13:11-14:4

  Ev. Matt. 6:14-21

  Efter liturgin förrättas kvällsgudstjänst vid vars slut vi ber varandra om förlåtelse

   

   

  +STORA FASTAN+

   

  1:a veckan i Stora Fastan (Den rena)

   

  27  Måndag

  Stora kompletorium med Andreas av Kretas kanon................17.30

   

  28 Tisdag

  Stora kompletorium med Andreas av Kretas kanon.......................17.30

   

 • mars

  Mars

   

  1 Onsdag

  Timbönerna och  De förutinvigda gåvornas liturgi..........…9.00

   

  1 Onsdag

  Stora kompletorium med Andreas av Kretas kanon…................17.30

   

   

   

  2 Torsdag

  Stora kompletorium med Andreas av Kretas kanon...............17.30

   

   

  4 Lördag

  Åminnelse av hl. Stormartyren Theodor Tyron Gudomlig liturgi (i Stockholm.............................10.00

  Ap. Hebr. 1:1-12 och 2Tim. 2:1-10

  Ev. Mark. 2:23-3:5 och Joh. 15:17-16:2.

  Efter liturgin välsignas kokt vete med honung (kolivo)

   

  4 Lördag

  Vigilia. ............17.30

  Ev. 5, Luk. 24:12-35

   

   

   

  5 Söndag

  1:a Söndagen i Stora Fastan – Ortodoxins  Seger

  Ton 5    Basileosliturgi............10.00

  Ap. Hebr. 11:24-26, 32-40, 12:2

  Ev. Joh. 1:43-51

   

   

   

  8  Onsdag

  De förutinvigda gåvornas liturgi……..…9.00

   

   

   

  11 Lördag

  Vigilia. ................17.30

  Ev. 6, Luk. 24:36-53

   

   

   

  12 Söndag

  2:a söndagen i Stora Fastan – hl. Gregorios Palamas

  Ton 6

  Basileosliturgi på svenska..........10.00

  Ap. Hebr. 1:10-2:3 ; Hebr. 7:26 – 8:2.  Ev. Mark. 2:1-12 ; Joh. 10:9-16

   

   

   

  15  Onsdag

  De förutinvigda gåvornas liturgi..…9.00

   

   

   

  18 Lördag

  Vigilia. ...................17.30

  Ev. 7, Joh. 20:1-10

   

   

   

  19 Söndag

  3:e söndagen– Korshyllandet

  Ton 7

  Gudomlig Liturgi св. Василия Великого............................10.00

  Ap. Hebr. 4:14-5:6

  Ev. Mark. 8:34 - 9:1

   

   

   

  22 Onsdag

  Inställd

   

   

  25 Lördag

  Vigilia. ..........17.30

  Ev. 8, Joh. 20:11-18

   

   

   

  26 Söndag

  4:e söndagen i Stora Fastan – Hl. Johannes Klimakos

  Ton 8

  Basileosliturgi...................10.00

  Ap. Hebr. 6:13-20

  Ev. Mark.9:17-31

   

   

   

  29 Onsdag

  De förutinvigda gåvornas liturgi….....………..…9.00

   

  29 Onsdag

  Morgongudstjänst med  Andreas av Kretas kanon …....17.30

   

  31 Fredag

  Gudaföderskans berömelse

  Morgongudstjänst med läsning av Akathisten..................................17.30

   

 • april

  April

   

  2 Söndag

  5:e söndagen i  Stora Fastan –

  Hl. Maria av Egypten

  Ton 1 

  Gudomlig liturgi (Basileosliturgi)...................................................................10.00

  Ap. Hebr. 9:11-14 och Gal. 3:23-29

  Ev. Mark.10:32-45 och Luk. 7:36-50

   

   

   

  6 Torsdag

  Gudaföderskans bebådelses förfest

  Vigilia.....17.30

  Ev. Luk. 1:39-49,56

  Vesper: – 1MB. 28, 10-17; Hies. 43, 27-44 1-4; Ordspr. 9, 1-11

   

   

   

  7 Fredag

  Gudaföderskans bebådelse

  Gudomlig liturgi (Johannes Chrisostomosliturgi)...10.00

  Ap. Hebr. 2:11-18

  Еv. Luk. 1:24-38

   

   

   

  8 Lördag

  Lazarus uppväckande

  Gudomlig Liturgi......10.00

  Ap. Hebr. 12:28 – 13:8.

  Ev. Joh. 11:1-45.

   

   

   

  8 Lördag

  Vigilia med välsignelse av videkvistar.......17.30

  Ev. Matt. 21:1-11, 15-17.

   

   

   

   

  9 Söndag

  HERRENS INTÅG I JERUSALEM

  Gudomlig liturgi ..................10.00

  Ap. Fil. 4:4-9.

  Ev. Joh. 12:1-18.

   

   

   

  +STILLA VECKAN+

   

  10 Måndag

  Stora Måndagen: Morgongudstjänst ”Brudgummen”....................17.30

   

   

  11 Tisdag

  Stora Tisdagen: Morgongudstjänst ”Brudgummen”...........................17.30

   

   

  12 Onsdag

  Stora Onsdagen

  Oljesmörjelsens sakrament...........17.30

   

   

  13 Torsdag

  Stora Torsdagen - till minne av den heliga Nattvardens instiftande Kvällsgudstjänst med Basilios den Stores liturgi............................10.00

  Ap. 1 Kor. 11:23-32;

  Ev. Matt. 26:1-20, Joh. 13:3-17, Matt. 26:21-39, Luk. 22:43-45,    Matt. 26:40-27:2.

   

   

  MORGONGUDSTJÄNST MED LÄSNING AV DE 12 EVANGELIERNA OM KRISTI LIDANDE...............17.30

  1. Joh. 13:31-18:1;

  2. Joh. 18:1-28;

  3. Matt. 26:57-75;

  4. Joh. 18:28-19:16;

  5. Matt. 27:3-32;

  6. Mark. 15:16-32;

  7. Matt. 27:33-54;

  8. Luk. 23:32-49;

  9. Joh. 19:25-37;

  10. Mark. 15:43-47;

  11. Joh. 19:38-42;

  12. Matt. 27:62-66.

   

   

  14 Fredag

  Stora Fredagen:

  Kungliga Timbönerna............11.00

   

  Kvällsgudstjänst med utbärande av PLASTJANITSAN.........................14.00

   

  Ap. 1 Kor. 1:18-2:2;

  Ev. Matt. 27:1-38, Luk. 23:39-43, Matt. 27:39-54, Joh. 19:31-57,    Matt. 27:55-61.

  Morgongudstjänst med Frälsarens

   

  Begravning.........................17.30

  Ap. 1 Kor. 5:6-8, Gal. 3:13-14;

  Ev. Matt. 27:62-66

   

   

   

  15 Lördag

  STORA LÖRDAGEN

  PÅSKAFTONENENS KVÄLLSGUDSTJÄNST med Basileos den Stores liturgi...........10.00

  Gammaltestamentliga läsningar:

  1. 1 Moseb. 1:1-13;

  2. Jes. 60:1-16;

  3. 2 Moseb.12:1-11;

  4. Jona 1:1-16, 2:1-11, 3:1-10, 4:1-11;

  5. Josua 5:10-15;

  6. 2 Moseb. 13:20-15:19;

  7. Sefanja 3:8-15;

  8. 1 Kungaboken 17:8-24;

  9. Jesaja 61:10-62:5;

  10. 1 Moseb. 22:1-18;

  11. Jesaja 61:1-9;

  12. 2 Kungaboken 4:8-37;

  13. Jesaja 63:11-64:5;

  14. Jeremia 31:31-34;

  15. Daniel 3:1-23 + tillägg till Daniel Den brinnande ugnen.

  Ap. Rom. 6:3-11;

  Ev. Matt. 28:1-20

   

   

  Läsningen av Apostlagärningarna börjar............................. 21.00

  PÅSKENS MIDNATTSGUDSTJÄNST........23.30

  PÅSKENS MORGONGUDSTJÄNST OCH PÅSKDAGENS GUDOMLIGA LITURGI...........................24.00

   

  Pasha, kulitch och ägg får lämnas i församlingsskolans lokal mellan kl 20.00 och  23.30 och mellan 01.00 och 01.30. Påskmaten skall välsignas efter Påskens morgongudstjänst.

   

   

   

  16 Söndag

  KRISTI UPPSTÅNDELSE

  Påskdagens kvällsgudstjänst......15.00

  Ev. Joh. 20:19-25

   

   

  19 Onsdag

  Ljusa Onsdagen

  Påskens morgongudstjänst, timböner och Gudomliga liturgi.................10.00

  Аp. Apg. 2:22-36

  Ev. Joh. 1:35-51

   

   

  22 Lördag

  Vigilia. ....................17.30

  Ev. 1, Matt. 28:16-20

   

  23 Söndag  

  Tomassöndagen

  Gudomlig liturgi på svenska............10.00

  Ap. Apg. 5:12-20

  Ev. Joh. 20:19-31

   

  Kl. 14.00 samlas vi för en minnesstund vid ärkeprästen Peter Rumjantsevs och F. Matias gravar på Solna kyrkogård. Därefter besöks de ortodoxa gravarna på Solna kyrkogård och Norra begravningsplatsen.

   

  25 Tisdag

  Rádonitsa — minnesdag för de avsomnade

  Kl. 14.00 förrättas panichida på de ortodoxa kvarteren 18 och 54 på Skogskyrkogården.