Kristi Förklarings ortodoxa församling

I RYSK TRADITION - STOCKHOLM

 • november

  5 Lördag

  Demetriuslördagen

  Gudomlig Liturgi.......10.00

  Ap. 1 Thess. 4:13-17

  Ev. Joh. 5:24-30

   

  Efter Liturgin förrättas panichida

   

   

  6 Söndag

  Söndag 21 efter PingstGuds Moders ikon ”Alla sörjandes glädje”

  Ton 4

  Gudomlig Liturgi......10.00

  Ap. Gal. 2:16-20

  Ev. Luk. 16:19-31

   

   

  8 Tisdag

  SM Demetrios av Thessaloniki

  Gudomlig Liturgi........10.00

  Ap. 2Tim. 2:1-10

  Ev. Joh. 15:17 – 16:2

   

   

  12 Lördag

  Vigilia.......17.30

  Ev. 11:e, Joh. 21:15-25

   

   

  13 Söndag

  Söndag 22:e efter Pingst

  Ton 5 

  Gudomlig Liturgi .............10.00

  Ap. Gal. 6:11-18

  Ev. Luk. 8:26-39

   

   

  19 Lördag

  Vigilia.........17.30

  Ev. 1:e, Matt. 28:16-20

   

   

  20 Söndag

  Söndag 23:e efter Pingst

  Ton 6 

  Gudomlig Liturgi på svenska.....10.00  Ap. Еffes. 2:4-10

  Ev. Luk. 8:41-56

   

   

  21 Måndag

  Ärkängeln Mikael

  Gudomlig Liturgi ........10.00

  Ap. Hebr. 2:2-10

  Ev. Luk. 10:16-21

   

   

  26 Lördag

  Vigilia............17.30

  Ev. 2:e, Mark. 16:1-8

   

   

  27 Söndag

  Söndag 24 efter PingstHl Ap Filippos

  Ton 7

  Gudomlig Liturgi.......10.00

  Ap. 1 Kor. 4:9-16

  Ev. Joh. 1:43-51

   

   

  JULFASTAN BÖRJAR

 • december

  December

   

   

   

  3 Lördag

  Förfest till Gudaföderskans införande i Templet

  Vigilia med litia      17.30

  Läsningar:

  1. 2 Mos. 40:1-5, 9-10, 16, 34-35 ;

  2. 1 Kung. 7:51-8: 3-11;

  3. Hesek. 43:27, 44:1-4

  Ev. Luk. 1:39-49, 56

   

   

  4 Söndag

  Guds Moders Införande i Templet

  Ton 8

  Gudomlig Liturgi     10.00

  Ap. Efess. 4:1-6

  Ev. Luk. 12:16-21

  Ap. Hebr. 9:1-7

  Ev. Luk.10:38-42, 11:27-28

  Efter liturgin förrättas panichida för F. Ignatius (Ek) +6/12-2007

   

   

  7 Onsdag

  SM Ekaterina

  Gudomlig Liturgi     10.00

  Ap. Efess. 6:10-17

  Ev. Luk. 21:12-19

   

   

  10 Lördag

  Vigilia,                     17.30

  Ev. 4:e, Luk. 24:1-12

   

   

  11 Söndag

  Söndag 25:e efter Pingst

  Ton 1

  Gudomlig Liturgi på svenska     10.00

  Ap. Efess. 5:8-19

  Ev. Luk. 13:10-17

   

   

  18 Söndag 

  Söndag 26:e efter Pingst. Hl Sabbas Den Helgade

  Ton 2

  Gudomlig Liturgi      10.00

  Ap. Efess. 6:10-17

  Ev. Luk. 17:12-19

   

   

  19 Måndag 

  Hl Nikolaos av Myra i Lykien

  Gudomlig Liturgi    10.00

  Ap. Hebr. 13:17-21

  Ev. Luk. 6:17-23

   

  Söndagen den 25 dec. är liturgin inställd p.g.a. prästens frånvaro

 • januari

  Januari

   

  1 Söndag

  Förfädernas Söndag

  Ton 4

  Gudomlig Liturgi    10.00

  Ap. Hebr. 11:9-10, 17-23, 32-40

  Ev. Matt. 1:1-25

  Nyårsbön

   

   

  6 Fredag

  Kristi Födelsens förfest

  Kungliga tidebönerna     9.00

   

  1 Timmen:

  Mika 5:1-3,

  Ap. Hebr. 1:1-12,

  Ev. Matt. 1:18-25;

   

  3 Timmen:

  Baruk 3:36-4:4,

  Ap. Gal. 3:23-29,

  Ev. Luk. 2:1-20;

   

  6 Timmen:

  Jesaja 7:10-16, 8:1-4 och 9-10,

  Ap. Hebr.  1:10-2:3,

  Ev. Matt. 2:1-12;

   

  9 Timmen:

  Jesaja 9:5-6,

  Ap. Hebr. 2:11-18,

  Ev. Matt. 2:13-23

   

  Kvällsgudstjänst och

  Basileosliturgi     11.00

  Kvällsgudstjänsten:

  1. 1 Mos. 1:1-13;

  2. 4 Mos. 24: 2-9, 17-18;

  3. Mika 4:6-7; 5:2-4;

  4. Jesaja 11:1-10;

  5. Baruk 3:36-38, 4:1-4;

  6. Daniel 2:31-36, 44-45;

  7. Jesaja 9:6-7;

  8. Jesaja 7:10-16, 8:1-4, 8-10;

   

  Liturgin:

  Ap. Hebr. 1:1-12;

  Ev. Luk. 2:1-20

   

  6 Fredag

  Stora sena aftongudstjänsten med litia och   morgongudstjänst    17.30

  Ev. Matt. 1:18-25

   

   

  7 Lördag

  KRISTI FÖDELSE

  Gudomlig liturgi    10.00

  Ap. Gal. 4:4-7

  Ev. Matt. 2:1-12

   

   

  8 Söndag 

  Söndagen efter Kristi Födelse.

  Ton 5 

  De rättf. Josef, konungen David och Jakob, Herrens broder

  Gudomlig Liturgi    10.00

  Ap. Gal. 1:11-19

  Ev. Matt. 2:13-23

   

   

  15 Söndag

  Söndagen före Kristi dop

  Ton 6

  Gudomlig Liturgi    10.00

  Ap. 2 Tim. 4:5-8

  Ev. Mark. 1:1-8

   

   

  18 Onsdag

  Aftonen före Kristi dop

  De kungliga tidebönerna     9.00

   

  1:a timmen:

  2. Mos. 35:1-10 ;

  Apg. 13:25-32 ;

  Маtt. 3:1-6

   

  3:e timmen:

  2. Mos. 1:16-20;

  Apg. 19:1-8;

  Mark.1:1-8

   

  6:e timmen

  2. Mos. 12:3-6;

  Rom. 6:3-11 ;

  Маrk. 1:9-11

   

  9:e timmen:

  2. Mos. 49:8-15;

  Tit. 2:11-14 och 3:4-7;

  Luk. 3:1-18

   

  Vigilia och Basileosliturgi    11.00

  Kvällsgtj:

  1. 1 Mos. 1:1-13 ;

  2. 2 Mos. 14:15-18, 21-23, 27-29 ;

  3. 2 Mos. 15:22-27, 16:1;

  4. Josua 3:7-8, 15-17;

  5. 2 Kon. 2:6-14;

  6. 2. Kon 5:9-14;

  7. 2 Mos. 1:16-20;

  8. 1 Mos. 32:1-10;

  9. 2Mos. 2:5-10;

  10. Dom. 6:36-40;

  11. 1 Kon. 18:30-39;

  12. 2 Kon.2:19-22;

  13. 2 Mos. 49:8-15 Ev. Luk. 3:1-18

  Efter aftongudstjänsten – Stora vattenvigningen

   

  Stora kompletorium med litia och morgongudstjänst     17.30

  Ev. Mark. 1:9-11

   

   

  19 Torsdag

  THEOFANI - KRISTI DOP

  Gudomlig liturgi (Chrysostomosliturgi)    10.00

  Ap. Tit.2:11-14, 3:4-7,

  Ev. Matt. 3:13-17.

  Efter ambonbönen – Stora vattenvigningen

   

   

  22 Söndag

  Söndagen efter Theofanin

  Ton 7

  Gudomlig liturgi på svenska    10.00

  Ap. Efes. 4:7-13

  Ev. Matt. 4:12-17

   

   

  28 Lördag

  Vigilia,  17.30

  Ev. 11:e, Joh. 21:15-25

   

   

  29 Söndag

  Söndag 33:e efter Pingst

  Ton 8

  Gudomlig Liturgi     10.00

  Ap. 1Tim. 4:9-15

  Ev. Luk. 19:1-10 (о Закхее)

  Efter liturgin – panihida för HH biskop Stefan (Timchenko), vår församlings kyrkoherde 1936-1979 (+ 29 jan. 1979)